Niezależne Repozytorium Pakietów RPM dla Dystrybucji Red Hat Enterprise Linux

U Kreskowane jest niezależnym repozytorium pakietów RPM dla dystrybucji Red Hat Enterprise Linux oraz jej pochodnych, stworzonym i zarządzanym przez Huberta Ślósarskiego, zawierającym oprogramowanie przeznaczone dla komputerów osobistych. Repozytorium składa się z dwóch sekcji: free oraz non-free, jest też w pełni zależne od repozytoriów Extra Packages for Enterprise Linux oraz RPM Fusion, z którymi jest […]