U Kreskowane jest niezależnym repozytorium pakietów RPM dla dystrybucji Red Hat Enterprise Linux oraz jej pochodnych, stworzonym i zarządzanym przez Huberta Ślósarskiego, zawierającym oprogramowanie przeznaczone dla komputerów osobistych. Repozytorium składa się z dwóch sekcji: free oraz non-free, jest też w pełni zależne od repozytoriów Extra Packages for Enterprise Linux oraz RPM Fusion, z którymi jest w pełni kompatybilne.

Niniejsze repozytorium, ze względu na jego prywatny charakter, zawiera pakiety przeznaczone docelowo dla architektury x86_64 oraz środowiska graficznego GNOME, zaś jego twórca nie ponosi jakielkolwiek odpowiedzialności z tytułu wykorzystania repozytorium przez osoby trzecie.

Repozytorium U Kreskowane nie jest sponsorowane ani w jakikolwiek inny sposób związane z firmą Red Hat. Logo oraz nazwa dystrybucji Red Hat Enterprise Linux stanowią własność intelektualną i znaki towarowe firmy Red Hat.

Niezbędnym krokiem do możliwie najwygodniejszej obsługi repozytorium U Kreskowane jest instalacja pakietów RPM, zawierających pliki konfiguracyjne tegoż, co pozwoli na instalację oprogramowania zarówno z wykorzytaniem tekstowego menedżera pakietów YUM, jak i dedykowanej do tego celu aplikacji graficznej, na przykład Oprogramowanie.

Aby uzyskać dostęp zarówno do sekcji free, jak i non-free repozytorium, należy w ulubionym terminalu tekstowym, zazwyczaj Terminal, wykonać polecenie

su -c 'yum --nogpgcheck localinstall https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-$(rpm -E %rhel).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/free/rhel/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %rhel).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/rhel/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %rhel).noarch.rpm https://rpmbuild.u-kreskowane.com/RPMS/rhel/u-kreskowane-free-release-$(rpm -E %rhel).noarch.rpm https://rpmbuild.u-kreskowane.com/RPMS/rhel/u-kreskowane-non-free-release-$(rpm -E %rhel).noarch.rpm' && exit

które to, przy aktywnym połączeniu internetowym, zainstaluje niezbędne pakiety, a następnie zakończy działanie wykorzystanego do tego celu programu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, uniemożliwiających poprawne działanie repozytorium lub poszczególnych pakietów, uprasza się o niezwłoczny kontakt z autorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, aczkolwiek należy mieć na uwadze, iż wszelkie wiadomości wysyłane przez autora podpisywane są kluczem GnuPG o odcisku palca 10C6 C78E 74EF 066B 3951 54CB 6BEE 7524 5597 559A. Uprasza się również o niewysyłanie wiadomości w formacie HTML, gdyż takowe są automatycznie przenoszone, przez program do obsługi poczty elektronicznej, do katalogu Niechciane.

Opublikowane przez Hubert Ślósarski

Anarchista. Ateista. Miłośnik GNOME. Mol książkowy. Mroczny Lord Sithów. Ojciec. Rycerzyk Nintendo. Użytkownik dystrybucji CentOS. Wegetarianin.